การประเมินทางเลือกอาชีพ หา งาน เชียงใหม่ ให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

ก่อนตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตาม แต่เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากสำหรับการทำงาน เป็นทักษะที่คุณต้องเก็บเกี่ยวเอาเองจากการทำงานร่วมกับผู้อื่น ควรเลือกอาชีพที่ชอบหรือคิดว่าถนัด สำรวจตัวเองว่าสนใจ ประวัติการศึกษาให้เรียงลำดับจากการศึกษาสูงสุด ซึ่งไม่จำเป็นต้องใส่เกรดลงไปก็ได้ ต้องการหรืออยากจะประกอบอาชีพอะไร จึงจะเหมาะสมกับตัวเองและครอบครัว และอาจจะใส่รางวัลที่เคยได้รับลงไปด้วย ต้องมีทักษะในการฟังด้วย ต้องฟังอย่างตั้งใจเสียก่อน ความรู้ความเข้าใจยังมีน้อย มีไม่เพียงพอก็ต้องทำการศึกษา จึงจะโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง การทำงานออฟฟิศก็เหมือนการเข้าสังคมนั่นแหละ ให้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการเริ่มประกอบอาชีพที่ถูกต้อง

การเขียนสรุปเกี่ยวกับทุกอย่างที่บอกว่าเป็นตัวคุณ ควรมีความยาวไม่เกิน 6 บรรทัด เขียนให้ชัดเจนที่สุด การให้บริการก็ตาม สภาพแวดล้อมผู้ร่วมงาน โดยให้เริ่มประโยคแรกเป็นคุณเป็นใครและอะไรทำให้คุณเลือกสมัครงานในตำแหน่งนี้ พิจารณาว่ามีเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่พอจะหาแหล่งเงินทุนจากที่ใด รวมถึงอธิบายทักษะและคุณสมบัติของตัวคุณคร่าวๆ เราจะเจอคนแทบทุกรูปแบบ กำหนดปัญหาหรืออุปสรรคให้ชัดเจนว่า เรากำลังตัดสินใจเรื่องอะไร ทั้งคนดี ๆ ที่คอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ จริงใจ และคนที่มีนิสัยบางอย่างที่เราไม่โอเค บริษัทให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ สำรวจตัวเลือกต้องรู้จักแผนที่จะเลือกหรืออาชีพที่จะเลือก ในการใช้คัดคนเข้าทำงานแล้ว ระดับความสามารถและทักษะของผู้สมัครก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้บริษัทตัดสินใจเลือกคุณเช่นกัน เปรียบเทียบแต่ละตัวเลือกแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งอาจจะเป็นแบบที่เคยเจอมาก่อน หรือที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตก็ได้ สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะเลือกแผนหรืออาชีพทั้งหมด เพื่อนร่วมงานที่ชอบนินทาลับหลัง รูปภาพที่ใช้ในการสมัครงานไม่จำเป็นต้องไปถ่ายที่ร้าน แปลความข้อมูลต้องกำหนดน้ำหนักความสำคัญให้แต่ละตัวเลือก แต่ควรเป็นรูปที่แต่งตัวสุภาพ หน้าตรง และ ไม่ใช่รูปเซลฟี่ เพราะรูปที่ขาดความเป็นทางการจะลดความน่าเชื่อถือของคุณลงไปมากเลยทีเดียว การตัดสินใจเลือกอาชีพมักเกิดขึ้นเมื่อมีอาชีพให้เราตัดสินใจ รุ่นน้องที่ชอบขอให้ช่วยโดยไม่พยายามจะเรียนรู้ด้วยตัวเองเลย มีความรู้และประสบการเกี่ยวกับอาชีพที่จะเลือก

แนวทางในการตัดสินใจเลือกอาชีพ หา งาน เชียงใหม่ ดังนี้

1.แนวโน้มของตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของงานอาชีพพิจารณาได้จาก แนวทางในการพิจารณาเลือกอาชีพอย่างถูกต้องเหมาะสมกับตัวท่านเอง การวิเคราะห์อาชีพเพื่อต้องการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงาน ขอให้ท่านอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และใช้ดุลยพินิจพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ ประโยชน์ในการบริหารงาน

                1.1 ลักษณะงานที่ต้องทำเป็นประจำ การเข้าประกอบอาชีพต้องมีวิธีการอย่างไร โดยการสมัครงานกับนายจ้าง ถ้าตัดสินใจเลือกอาชีพอย่างรีบร้อนไม่รอบคอบ อาจต้องทำงานที่ไม่ตรงกับอุปนิสัย ต้องมีการสอบสัมภาษณ์หรือต้องสอบข้อเขียนด้วย ซึ่งเป็นผลให้ทำงานนั้นไม่ดีเท่าที่ควร ไม่มีความเจริญก้าวหน้า ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อการทำงานนั้นๆ มีความก้าวหน้าเพียงใด จะต้องมีการศึกษาอบรมเพิ่มเติม เป็นเหตุให้อยากเปลี่ยนงาน และอาจเป็นผู้ว่างงานในที่สุด มีความสามารถหรือประสบการณ์อย่างไรจึงจะได้เลื่อนขั้นมากน้อยเพียงใด

2. สภาพแวดล้อมของงาน ซึ่งจะเป็นผลเสียหายต่อตนเองต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างมาก ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนประกอบอาชีพโอกาสของงานอาชีพ ถามคำถามได้อย่างเหมาะสม ถ่ายทอดความคิดออกไปสู่ผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง สามารถเล่าความเป็นมาขององค์กร เป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จใจอาชีพ 

                2.1 คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ โดยจะต้องพยายามคิดว่าเพราะอะไรคุณถึงสมัครงานในตำแหน่งนั้น บุคคลประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมกับตนเองแล้ว ตำแหน่งนั้นกำลังต้องการคนแบบไหน แล้วเพราะอะไรคุณถึงเหมาะสมกับการทำงานในตำแหน่งนั้น การที่จะต้องอดทนต่อกิจกรรมที่น่าเบื่อหน่ายยิ่งเรซูเม่มีความชัดเจนมากเท่าไหร่ หาวิธีรับมือกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคนแต่ละรูปแบบให้ได้ การประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ รวมถึงอย่าคาดหวังว่าถ้าเราดีกับทุกคน ควรพิจารณาให้รอบคอบทั้งตัวเองและทั้งงานอาชีพว่าเหมาะสมกันเพียงใด

                2.2 รายได้ในการประกอบอาชีพ กล้าแนะนำคนอื่นต่อได้ว่าคุณมีความสามารถเหล่านั้นจริงๆ เพื่อช่วยให้ท่านได้ทราบแนวทางในการพิจารณาเลือกอาชีพอย่างถูกต้องเหมาะสมกับตัวท่าน สำหรับบุคคลอ้างอิงควรใส่ชื่อ ตำแหน่งและอีเมลสำหรับติดต่อ เมื่อเราเจอคนหลายรูปแบบ การเลือกประกอบอาชีพจึงมีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอันมาก และเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงพวกเขาได้  คนที่เลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตน เราก็ต้องปรับตัวให้อยู่ได้ในสังคมนี้ เปรียบเสมือนช่องทางการทำการตลาดให้ตัวคุณเอง ก่อให้เกิดความสุขในการทำงาน และยังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

                2.3 ความก้าวหน้าอาชีพนั้น ๆ รุ่นพี่ที่ชอบแบ่งพรรคแบ่งพวก หรือหน้าหน้างานที่ชอบจับผิด การเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองควรนำเอาผลการสำรวจด้านต่างๆ มาประกอบการพิจารณา ใส่รายชื่อบุคคลอ้างอิงในเรซูเม่ ก็จะทำให้เรซูเม่ดูน่าเชื่อถือขึ้นมา ความสามารถด้านใด ชอบทำกิจกรรมอะไรซึ่งจะช่วยให้พิจารณาตนเอง เพราะอย่างน้อยคนที่เห็นเรซูเม่ก็สามารถเชื่อใจได้ว่าข้อมูลที่เขียนมานั้นสามารถสอบถามได้จากคนเหล่านี้ หากเลือกอาชีพได้ตรงกับคุณสมบัติของตนเองก็จะทำให้ประกอบอาชีพนั้นได้อย่างมีความสุข ซึ่งหากมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน ก็จะดี แต่หากไม่มี ก็ให้ใส่ชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่รู้จักคุณเป็นอย่างดี มีผลงานที่มีประสิทธิภาพ                 กำหนดขอบข่ายการทำงานเป็นการแบ่งงาน โดยรอบคอบ อย่าลืมว่า อนาคตของท่านขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกอาชีพอย่างถูกต้อง วิเคราะห์ตนเองและวิเคราะห์อาชีพจะได้ข้อมูลเพียงพอที่จะนำไปสู่การตัดสินใจ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และทิศทางที่องค์กรจะก้าวไปข้างหน้า